COVID-19

Vážení hosté,

i my musíme respektovat vládní nařízení a proto prosíme o dodržování následujících opatření platných od 22. 11. 2021.

Před vstupem do provozovny ubytovacích služeb musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) prokázat se platným očkováním, nebo potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19. Potvrzení nesmí být starší než 180 dnů ode dne pozitivního testu. 

b) při prokázání absolvování negativního RT-PCR testu se mohou ubytovat: osoby, které se ubytují z důvodů pracovníchpodnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit, osoby, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu, osoby, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby, osoby, které již byly ubytovány ke dni 22.11. 2021, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem 22.11. 2021.  Po splnění podmínek se můžete ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud chcete svůj pobyt prodloužit, musíte znovu splnit některou z výše uvedených podmínek. Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

Pro více informací navštivte: COVID PORTÁL

Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás těšit.

Co děláme pro Váš bezpečný pobyt

  • Dezinfikujeme všechny povrchy ve společných prostorách, společných koupelnách a wc, jsou zde k dispozici i dezinfekční prostředky.
  • Pokoje pro hosty střídáme tak, aby mezi odjezdem ubytovaného hosta a jeho obsazením dalšími hosty byla co nejdelší časová mezera.
  • Po každém hostovi důkladně vyčistíme a vydezinfikujeme pokoj a koupelnu a veškeré povrchové plochy.
  • Ve všech prostorách pravidelně větráme, abychom zajistili přísun čerstvého vzduchu a jeho cirkulaci.
  • Klíče dezinfikujeme po každém hostovi.