Obchodní podmínky

REZERVAČNÍ PODMÍNKY

Všechny naše ceny jsou uvedeny v CZK/EUR za pokoj /noc, včetně DPH, ceny zahrnují zákonné místní poplatky.

Pro Váš příjemný pobyt v Penzionu v jízdárně si prosím přečtěte následující informace. Přijetím našich podmínek při dokončení rezervace stvrzujete, že jste si je přečetli a souhlasíte s nimi. Vždy si prosím zkontrolujte všechny podrobnosti Vaší rezervace, abyste se ujistili, že uvedené údaje jsou správné.
Vezměte prosím na vědomí, že při přihlášení do hotelu (check-inu) je nutné předložit platný cestovní pas nebo evropský občanský průkaz. Je nezákonné ubytovat osoby bez těchto dokumentů. Řidičský průkaz, průkazy ze zemí mimo Evropu nebo EU rezidenční karty nejsou akceptovatelné. V případě, že je pro Váš pobyt v ČR vyžadováno vízum, musíte předložit i toto.

Ubytování: příjezd / check-in od 14:00 hod. do 21:00 hod., odjezd / check-out do 10:00 hod.
Možnost změny po předchozí dohodě.


Informace k Vašemu pobytu 

Pro další informace ohledně ubytování, rezervace, platby či storna prosím kontaktujte Penzion v jízdárně, Lazecká 81, 779 00 Olomouc, e-mail: info@penzionvjizdarne.cz, telefon: +420 588 881 007


Zrušení rezervace

V případě stornování pobytu méně než 24 hodin před příjezdem uhradí klient provozovateli 100 % z ceny první noci objednaného ubytování. Neuhrazení pobytu se považuje za porušení smlouvy, kdy se jedná o paušalizovanou náhradu škody za odstoupení od smlouvy zákazníkem.
V den příjezdu a v průběhu čerpání pobytu není možná jakákoliv změna rezervace. V případě změny nebo zkrácení rezervace v průběhu pobytu Vám bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z celého pobytu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Účastnící smluvního vztahu: 

a) Prodejce: Penzion v jízdárně, Lazecká 81, 779 00 Olomouc, jejímž provozovatelem je Jezdecký areál Olomouc s.r.o., Lazecká 576/81, 779 00  Olomouc, IČ 26823233, DIČ 26823233, C 26772 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „prodejce“). Dodavatel je plátcem DPH

b) Objednatel: fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“).


I. OBECNÉ ZÁSADY 

Rozhodne-li se občan (dále jen klient) zajímající se o ubytování v Penzionu v jízdárně rezervovat ubytování v Penzionu v jízdárně pomocí Rezervačního Systému on-line, pak jakákoliv smlouva, která je mezi oběma stranami uzavřena, je podle těchto Obchodních podmínek. Je povinností hosta seznámit se s těmito Obchodními podmínkami.

Rezervací ubytování formou Rezervačního Systému on-line získává klient právo na běžné užívání najatých prostor a zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými směrnicemi Penzionu v jízdárně, anebo v souladu s předpisy pro hosty (viz Ubytovací řád).

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

Klient je povinen zaplatit Penzionu v jízdárně finanční částku za celé ubytování uvedenou v rezervačním systému nejpozději při příjezdu na místo ubytování, tj. včetně případných dalších nákladů vzniklých z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám, anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty. Pokud byla již zaplacena záloha k zajištění rezervace, klient zaplatí Penzionu v jízdárně uvedený zůstatek do celé částky při příjezdu na místo ubytování. Skutečné náklady jsou obvykle splatné v místní měně hotelu, jak je uvedeno v rezervačním systému. Ceny v alternativní měně jsou orientační a slouží k odhadu a zvážení nákladů, jsou založeny na aktuálních směnných kurzech a jsou předmětem fluktuace.

Při provedení rezervace on-line klientem má Penzion v jízdárně právo požadovat po klientovi údaje o kreditní kartě, která je platná a legálně držená. Klient souhlasí, že tyto údaje budou k dispozici Penzionu v jízdárně k zajištění jeho rezervace dle Obchodních podmínek Penzionu v jízdárně. Pro potvrzení rezervace je nutné, aby klient zadal číslo platební karty. Pokud klient zruší rezervaci méně než 24 hodin před předpokládaným příjezdem nebo nepřijede, klient souhlasí, aby Penzion v jízdárně dokončil rezervační proces a stáhl poplatek za zrušení ve výši hodnoty rezervace ubytování a ostatních služeb za první noc ze zadané kreditní karty.

V případě cenově zvýhodněné částky za ubytování požaduje Penzion v jízdárně platbu předem k zajištění rezervace. Klient souhlasí, že tato částka mu bude stržena z jeho kreditní karty ve chvíli rezervace a akceptuje skutečnost, že v případě zrušení nebo změny rezervace je zaplacená částka nevratná.

Poskytované slevy nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami.

Klient ručí Penzionu v jízdárně za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám úmyslně či neúmyslně v prostorách hotelu nebo jiné, s ním ubytované osoby či zvířata, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele. Je povinen vzniklou škodu neprodleně nahlásit a škodu uhradit.


II. ZÁSADY REZERVACE 

Uvedené ceny za ubytování zahrnují kromě jiného také poplatek z pobytu. Poplatek z pobytu je 21 CZK / 0,90 EUR za osobu a noc.
CHECK-IN (příjezd) od 14:00 hod. do 20:30 hod., CHECK-OUT (odjezd) do 10:00 hod.
Je výhradní povinností hosta informovat Penzion v jízdárně o všech nových požadavcích nebo změněných požadavcích, včetně změny času příjezdu či zrušení rezervace na e-mailové adrese: info@penzionvjizdarne.cz

Platba při příjezdu v hotelu. Kurzy jednotlivých měn jsou pouze informativní. V případě provedení rezervace má právo Penzion v jízdárně požadovat číslo platební karty viz výše.

Dítě do 3 let bez nároku na lůžko je zdarma.

Snídaně a jakékoliv další služby je možné doobjednat.


III. ZÁSADY ZRUŠENÍ REZERVACE 

Chce-li klient zrušit svou rezervaci, je nutné ji zrušit prostřednictvím e-mailu:  info@penzionvjizdarne.cz

Bude-li rezervace klientem zrušena dříve než 24 hodin před předpokládaným časem příjezdu, nebude klientovi účtován poplatek za zrušení rezervace.

Pokud klient zruší rezervaci méně než 24 hodin před předpokládaným příjezdem nebo klient nepřijede, bude mu účtován poplatek za zrušení ve výši hodnoty rezervace za první noc.

Pro jakékoliv další informace či rady kontaktujte  info@penzionvjizdarne.cz